ıllılı.ıl.lı.. Ask Çiçegim Forum ..ıl.lı.ıllılı
Dostluk Ve Paylaşım Plartformu
Aşk-Çiçeğim Forumuna Hoşgeldiniz. Forumumuzdan Yararlanmak ve Etkinliklere Katılmak İçin Lütfen Üye Olunuz.Foruma Üye Olmadan Önce Kurallarımızı Okuyunuz.

Kuralları Okumak İçin Tıklayınız...ıllılı.ıl.lı.. Ask Çiçegim Forum ..ıl.lı.ıllılı

ıllılı.ıl.lı.. Biz Bir AiLeyiz Gel Sende KatıL Bize ..ıl.lı.ıllılı
 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Bilgi Kaynakları

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
AsK-ÇiÇeGiM


avatar

1
*Yaş : 26
*Kayıt tarihi : 16/05/09
Nerden : Kαуıρ Sєђiг
Hobileri : Forum düzenlemek,Müzik dinlemek,pc...
Lakap : CaDı :p
Aktiflik :
999 / 999999 / 999

Sanal Hayvanı : 5

ÖzeL
Yetenek:
100/100  (100/100)
Uyarı Puanı:
Tecrübe:
100/100  (100/100)
MesajKonu: Bilgi Kaynakları   C.tesi Haz. 13, 2009 5:42 pm

Bilgi Kaynakları

Rüyalar üzerine islami kaynaklar ve diğer yazılı kaynaklar

TÜRK - İSLAM ESERLERİ

* Kur'an-ı Kerim
* Açıkalın, Bünyamin, Kur'an-ı Kerim'de Rüya Kavramı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1996
* Açıkgenç, Alparslan, Bilgi Felsefesi, İnsan Yay., Ankara, 1992
* Adasal, Rasim, Medikal Psikoloji, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yay., Ankara, 1965
- Yaşama Sanatı, (Çev: Kamuran Şipal), Say Yay., İstanbul, 2001
- Psikolojik Aktivite, (Çev: Belkıs Çorakçı), Say Yay., İstanbul, 2001
* Ahmed Asım Efendi, el- Okyanusu'l- Basit fi Tercemeti'l- Kamusi'l-Muhit, İstanbul, h.1305
* Ahmed b. Hanbel, Ebu Abdullah eş-Şeybani, Müsned, Mısır, b.t.y.
* Albayrak, Halis, Kur'an'da İnsan Ğayb İlişkisi, Şule Yay., İstanbul, 1993
* Alusi, el Bağdadi, Ruhu'l Meani fi Tefsiri'l Kuran'il Azim, Matbaay-ı Kübra, Mısır, h.1301
* Apaydın, Halil, 'Rüya ve Foksiyonu', 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun, 1997
* Arkonaç, Sibel Ayşen Psikoloji, Zihin Süreçleri Bilimi, Alfa Yay., II. Baskı, İstanbul, 1998
* Arvasi, Abdulhakim, Tasavvuf Bahçeleri, (Çev:Necip Fazıl Kısakürek), Büyük Doğu Yay., VII. Baskı, İstanbul, 2001
* Atay, Hüseyin, Kur'an'da Bilgi Teorisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 1970
* Ateş, Süleyman, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Çağrı Yay., İstanbul, 1998
* Ayas, Kemal, Dinde İlimde Rüya ve Rüya Tabirleri, Raşit Bütün Matbaası, II. Baskı İstanbul, 1949
* Ayni, Bedruddin Mahmud b.Ahmed, Umdetu'l -Kari fi Şerhi Sahih-i Buhari, Kahire, b.t.y.
* Azimabadi, Muhammed Şemsu'l Hak Ebut Tayyib, Avnul Mabud Şerhu Süneni Ebi Davud, Beyrut, 1995
* Baymur, Feriha, Genel Psikloji, İnkılap Yay., İstanbul, 1985
* Bilmen, Ömer Nasuh, Kur'an Tefsiri, Bilmen Yay., İstanbul, 1994
-Büyük İslam İlmihali, Akçağ Yay., Ankara, 1996
* Buhari, Ebu Abdullah Muhammed b.İsmail, Camiu's Sahih, Çağrı Yay., II. Baskı, İstanbul, 1992
* Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usulü;Türkiye Diyanet İşleri Vakfı Yay., Ankara, V. Baskı, 1985
* Cevheri, İsmail b. Hammad, es-Sıhah, II. Baskı, Kahire, 1982
* Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay., İstanbul, 2002
* Cüceloğlu, Doğan, İnsan ve İnsan Davranışı, Remzi Kitabevi, V.Baskı, İstanbul, 1994
* Cüce, Taner; İslam'da Rüya- Amel İlişkisi, Diyanet Dergisi, Ankara, 1977
* Çankı, Mustafa Namık, Büyük Felsefe Lugati, Devlet Matbaası, İstanbul, 1955
* Çelebi, İlyas, İslam İnancında Ğayb Problemi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1996
* Çoruh, Hakkı Şinasi, Rüya Dünyamız, Kitapçılık Ticaret Limitet Şirketi Yay. İstanbul, 1968
* Darimi, Abdullah b. Abdurrahman, es-Sünen, Çağrı Yay., II. Baskı, İstanbul, 1992
* Debbağ, Abdulaziz, El-İbriz, Şeriat, Marifet, Hakikat, (Çev:C.Yıldırım)Demir Yay., İstanbul, 1976
* Demirci, Muhsin, Vahiy Gerçeği, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul, 1992
* Develioğlu, Ferit, Osmanlı Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Doğuş Matbaası, Ankara, 1962
* Doğrul, Ömer Rıza, Dinler Tarihi, İnkılap Kitapevi Yay., İstanbul, 1963
* Ebulleys Es- Semerkandi, Tenbihu'l Ğafilin, (Çev:A.Akçiçek), Bedir Yay., İstanbul, 1977
* Ebu Zehra, Muhammed, İslam Hukuku Metodolojisi; (Çev:Abdulkadir Şener), Fecr Yay., Ankara, 1996
* Ebu Davud, Süleyman b.el-Eş'as-es-Sicistani, es-Sünen, Çağrı Yay., II. Baskı, İstanbul 1992
* Eflaki, Ahmed, Ariflerin Menkıbeleri, (Çev: T.Yazıcı), M.E.G.S.B.Yay., İstanbul, 1986
* Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Feza Yay. İstanbul, 1992
* Emiroğlu, Tahsin, Esbab-ı Nuzul, Ülkü Basımevi, Konya, 1976
* Eren, Sadi, Kur'an'da Ğayb Bilgisi, IşıkYay., İzmir, 1995
* Ersevim, İsmail, Psikanalizin Temelleri Üzerine, Assos Yay., İstanbul, 2002
* Erul, Bünyamin, 'Vahyi Ğayri Matluv Hakkında Bazı Mülahazalar ve Bir
* Eleştirinin Eleştirisi', İslamiyet Dergisi, Ankara, 2000
-Sahabenin Sünnet Anlayışı, Diyanet İşleri Bas., Yay., Ankara, 2001
* Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname, Kitap San. Yay., İstanbul, 1984
* Erdoğan, Mehmet, Akıl-Vahiy Dengesi Açısından Sünnet, M.Ü.İ.F.V. Yay., İstanbul, 1995
* Farabi, Ebu Nasr Muhammed, Medinetu'l Fazıla, (Çev: Nafiz Danışman), Maarif Basımevi Yay., İstanbul, 1956
* Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, (Çev:Alparslan Açıkgenç), Fecr Yay. Ankara, 1987
-İslam, (Çev:Mehmet Dağ-Mehmet Aydın), Selçuk Yay., İstanbul, 1992
* Firdevsi, Ebu'l- Kasım Mansur b. Ali, Şehname, (Çev:Necati Lugal), Maarif Basımevi Yay., İstanbul, 1994
* Gazzali, Ihya-ı Ulumu-d Din, (Çev: Ahmed Serdaroğlu), Bedir Yay., İstanbul, 1975
* Gençtan, Engin, Psikanaliz ve Sonrası, Maya Yay., II. Baskı, Ankara, 1984
* Geylani, Abdulkadir, Atiyye-i Subhaniye, (Çev: Mehmet Arif), Uluçınar Yay., İstanbul 1983
* Günay, Umay, Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Akçağ Yay., Ankara, 1998
* Gündüz, İrfan, Gümüşhanevi Ahmed Ziyaeddin, Seha Neşriyat, İstanbul, 1984
* Halil b.Ahmed, Ebu Abdurrahman el Ferahidi , Kitabu'l-Ayn, II. Baskı, h.1410
* Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi (Hayatı ve Faaliyeti), (Çev: Salih Tuğ, ), İrfan Yay., İstanbul, 1991
* Hatipoğlu, Haydar, Sünen-i İbn-i Mace Tercüme ve Şerhi, Kahraman Yay., İstanbul, 1982
* Havva, Said, Ruh Terbiyemiz, (Çev: İ.Ateş, M.Sait Şimşek), Kayıhan Yay., II. Baskı, İstanbul, 1986
* Hemmam b.Münebbih, Sahifetu Hemmam b.Münebbih, (Çev:Talat Koçyiğit) Ankara Üniversitesi Basımevi, 1967
* Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1998
* İbnu'l Arabi, Muhyiddin Muhammed b.Ali, Tuhfetu's Sefere, (Çev:A.Akçiçek), Rahmet Yay., İstanbul, 1971
* İbn Ebi Şeybe, Ebu Bekir Abdullah b. Muhammed, el-Musannef, Daru's- Sakafiye, I. Baskı, Riyad, h.1409/m.1989
* İbn-i Sirin, Kitabu Fit-Tabir, Matbaayı-Curnal, Mısır, h.1297
-Müntehabu'l Kelam Fi Tefsiri'l Ahlam, IV. Baskı, Kahire, h.1329
* İbn Mace, Ebu Abdullah Muhammed b.Yezid, Es-Sünen, Çağrı Yay., İstanbul, 1992
* İbni Haldun, Ebu Zeyd Abdurrahman b.Muhammed, Mukaddime, MEB Yay., (Çev: Zakir Kadir Ugan) İstanbul, 1996
* İbn Manzur, Ebu'l Fadl Cemalu'd-Din Muhammed b.Mükrim, Lisanu'l 'Arab, Beyrut, 1955
* İbn Hacer, Ebu'l Fazl Şihabeddin Ahmed b. Ali b. Muhammed, Fethu'l Bari bi Şerhi
* Sahihu'l Buhari, Beyrut, h.1379/m.1986
* İbn Hazm, Ali b.Muhammed b. Hazm, (v.456/1064), İhkam, Kahire, h.1404, m.1984
* İbn Kesir, Ebu'l Fida İsmail b.Ömer Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri (Çev:Bekir Karlığa -B.Çetiner), Çağrı Yay., İstanbul, 1983
* İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, ( Çev:Abdulkadir Akçiçek ), Cümle Yay., İstanbul, 1986
* İsfehani, Hüseyin b.Muhammed Rağıb, El-Mufredat fİ Ğaribil Kur'an , Beyrut, b.t.y.
* Kadı, Abdulfettah, Esbab-ı Nuzul, (Çev: Salih Akdemir), Fecr Yay., Ankara, 1986
* Kattani, Muhammed Abdulhay b.Abdu'l- Kebir, Hz.Peygamberin Yöntemi (Çev:Ahmet Özel), İz Yay., İstanbul, 1990
* Kaya, Nusret; Psikoestetik, Sistem Yay., İstanbul , 1999
* Konuk, Ahmet Avni, Fususu'l Hikem Tercüme ve Şerhi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul, 1989
* Köse, Ali, Freud ve Din, İz Yay., İstanbul, 2000
* Kindi, Ebu Yusuf Yakub İbn İshak, (Çev:Mahmut Kaya), Felsefi Risaleler, İz Yay., İstanbul., 1994
* Kuşeyri, Abdulkerim b. Hevazin, Er-Risale, (Çev:Süleyman Uludağ), Dergah Yay., İstanbul, 1981
* Kübra, Necmeddin, Tasavvufi Hayat, (Hazırlayan: Mustafa Kara), Dergah Yay., İstanbul, 1986
* Malik b. Enes, Ebu Abdullah el-Eshabi, el- Muvatta, Mısır, h.1320
* Mir Mustansır;Kur'ani Terimler Sözlüğü, (Çev:Murat Çit Kaya), İnkılap Yay., İstanbul, 1996
* Mutçalı, Serdar;Dağarcık Sözlüğü, Dağarcık Yay., İstanbul, 1995
* Müslim, Ebu'l-Hüseyin b.el-Haccac, el-Camiu's- Sahih, Çağrı Yay., II. Baskı, İstanbul, 1992
* Nablusi, Abdulgani b.İsmail; İslam Rüya Tabirleri Ansiklopedisi, (Çev:Ali Bayram- M.Sadi Çöğenli), İstanbul, 1981
* Neccar, Ali Muhammed;EL-Mu'cemu'l Vasit, Çağrı Yay., II. Baskı, İstanbul, 1990
* Oktay, Güngör; Metro İngilizce- Türkçe Sözlüğü, Metro Yay., İstanbul, 1993
* Öğüt, Gündüz, Rüyalarınızdan Yararlanın, Ege Meta Yay., İzmir, 1999
* Özakpınar, Yılmaz, Psikoloji'nin Kavramsal Yapısı, Ötüken Yay., İstanbul, 2000
* Özbaydar, Sabri, Rüyaların Fonksiyonu, Baha Matbaası, İstanbul, 1971
* Özgü, Halis, Rüya Nedir?, Öğretmen Dergisi Yay., Ankara, 1959
- Freud ve Freudizm, Öğretmen Dergisi Yay., Ankara, 1959
- Freud-Adler-Jung-Sjondi, Öğretmen Dergisi Yay., Ankara, 1960
* Özgül, Metin Kayahan, Siyasi Rüyalar, Akçağ Yay. Ankara , 1989
* Öztürk, Ziya, Rüya Tabirleri Ansiklopedisi, Şelale Yay., İstanbul, 1980
* Öztürk, Yaşar Nuri, Tasavvufa Giriş Varlık ve İnsan, Yelken Matbaası, İstanbul, 1978
- Kur'an ve Sünnete Göre Tasavvuf, Yeni Boyut Yay., İstanbul 1993
* Öztürk Yaşar Nuri, Kuşadalı İbrahim Halveti;Yani Boyut Yay., İstanbul, 1993
- Kendi Dilinden Hz.Muhammed, Yeni Boyut Yay.İstanbul, 1993
* Razi, Fahruddin Muhammed b.Ömer, Tefsiru'l Kebir, II. Baskı, Tahran, b.t.y.
* Sakallı, Talat, Rüya ve Hadis Rivayeti, Tokoloğlu Ofset Yay., Isparta, 1994
* Sofuoğlu, Mehmet, Sahi-i Müslim ve Tercümesi, İrfan Yay., İstanbul, 1970
* Şahinoğlu, M.Nazif; 'Tabir', İslam Ansiklopedisi, M.E.B. Yay., İstanbul, 1986
* Şatıbi, Ebu İshak İbrahim b. Musa, el- İtisam, bi'l- Kitab ve's Sünne, Mektebetu't-Ticariyyetu'l Kübra, Mısır, h.1578
- el-Muvafakat (Çev: Mehmet Erdoğan), İz Yay., İstanbul, 1990
* Tantavi, Cevheri, El-Cevahir Fi Tefsiri'l- Kur'ani'l Kerim, Mısır, h.1350
* Tirmizi, Ebu İsa Muhammed b. İsa, es-Sunen, Çağrı Yay., II. Baskı, İstanbul, 1992
* Tuğlacı, Pars, Okyanus Sözlüğü, Pars Yay., İstanbul, 1974,
* Tura, Saffet Murat, Freud'dan Lacan'a Psikanaliz, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1996
* Tunç, M.Şekip, Psikolojiye Giriş, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul, 1949
* Türkoğlu, Berrin, Rüyaların Gizli Dili, Sınır Ötesi Yay., İstanbul, 2001
* Türek, İbrahim, Rüyalar, Varlık Yay., İstanbul, 1965
* Yılmaz, H.Kamil, Aziz Mahmut Hüdayi ve Celvetiyye Tarikatı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yay., İstanbul, 1980
* Yıdırım, Ahmet, ' Tasavvuf Ehlinin Hadis Rivayeti ve Rivayet Usulleri Açısından Tasavvuf Hadis Münasebeti', İslami Araştırmalar Dergisi, Ankara, 1997
* Yörükan, Turhan;Alfred Adler, Türkiye İş Bankası Kültür Yay.Ankara, 2000
* Yurdatap, Selami Münir, İslam Dininde Rüya ve Rüya Tabirleri, İstanbul, 1973
* Yüksel, Hasan Avni, Türk- İslam Tasavvuf Geleneğinde Rüya, Gazi Üniv: Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 1990
* Zebidi, Zeynuddin Ahmed b. Ahmed, Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercümesi (Çev: Kamil Miras) T.D.İ.B.Yay., VII. Baskı, Ankara, 1984
* Zemahşeri, Ebu'l- Kasım Carullah Mahmud b.Ömer, el- Keşşaf an Hakaiki't Tenzil ve Uyuni'l- Ekavil fi Vucuhi't Te'vil, Beyrut, 1993

TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ OLAN YABANCI ESERLER

* Adler, Alfred, İnsan Tabiatını Tanıma Sanatı, (Çev: Ayda Yörükan), Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1995
* Ana Britanica Ansiklopedisi, Ana Yay., İstanbul, 1990
* Bergson, Henri, Zihin Kudreti (Çev:Mirac Katırcıoğlu), MEB Yay., İstanbul, 1989
* Brenner, Charles, Psikanaliz Temel Kavramları, (Çev: Işık Savaşır- Yusuf Savaşır), HYB Yay., II. Baskı, Ankara, 1998
* Challaye, Fellicien, Freud ve Freud Doktrini, (Çev: Halis Özgü), Özgü Yay., II. Baskı, İstanbul, 1968
* Dee, Nerys, Rüyaları Anlamak, (Çev:Nilüfer Kavalalı), İlhan Yay., İstanbul;1997
* Downs, Robert, Dünyayı Değiştiren Kitaplar, (Çev: Erol Güngör) Ötüken Yay., II. Baskı, İstanbul, 1995
* Dudley, Geoffrey.A., Rüyalar, (Çev: Meltem Can), Arena Yay., İstanbul, 1992
* Freud, Sigmund, Rüya Yorum Metodu, (Çev:Ayşegül Günkut), Ataç Kitabevi Yay., İstanbul, 1991
- Beş Konferans ve Psikanalize Toplu Bakış, (Çev: Kamuran Şipal) Cem Yay., İstanbul, 1996
- Hz. Musa ve Tek Tanrıcılık, (Kamuran Şipal), Bağlam Yay., I. Baskı, İstanbul, 1987
- Endişe, (Çev: Leyla Özcengiz), Dergah Yay., I. Baskı, İstanbul, 1977
- Psikanaliz ve Uygulama, (Çev:Muammer Sencer), Say Yay., İstanbul 2001
- Psikanaliz Üzerine (Çev:A.Avni Öneş), Say Yay., İstanbul, 2001
- Düşlerin Yorumu, (Çev: Emre Kapkın), Payel Yay., I. Baskı, İstanbul 1996
- Rüyalar ve Yanılgılar Psikolojisi, (Çev: Ali Seden), Altın Kitaplar Yay., İstanbul, 1978
- Olgu Öyküleri, (Çev: Ayhan Eğrilmez), Payel Yay., İstanbul, 1996
- Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası, (Çev:Banu Büyükkal-Saffet Murat Tura), Metis Yay., I.Baskı, İstanbul, 1998
- Ruh Çözümlemesine Giriş Konferansları, (Çev: Emre Kapkın- Ayşe Kapkın) , Payel Yay., İstanbul, 1998
- Rüya Yorum Metodu, ( Çev:Ayşegül Günkut), Ataç Kitabevi Yay., İstanbul, 1964
- Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, (Çev: Şemsa Yeğin ), Payel Yay., I.Baskı, İstanbul, 1996
* Freud, Sigmund-Breuer, J., Histeri Üzerine Çalışmalar, (Çev: Emre Kapkın ) Payel Yay. İstanbul, 2001
* Freud, Sigmund_Jung, Gustav-Adler, Alfred, Psikanaliz Açısından Edebiyat, (Çev:Selahattin Hilav), Dost Kitabevi Yay., II. Baskı, Ankara, 1981
* Fordham, Frieda, Jung Psikolojisinin Ana Hatları, (Çev: Aslan Yalçıner), Say Yay., İstanbul, 2001
* Forrester, John, Freud Savaşları;(Çev:Hakan Atalay), Ayrıntı Yay., İstanbul, 2000
* Fromm, Erich, Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve Sınırları, (Çev: Aydın Arıtan), Arıtan Yay., I.Baskı, İstanbul, 1981
- Psikanaliz ve Din, (Çev: Şükrü Alpagut ), Kabalcı Yay., İstanbul, 1990
- Rüyalar, Masallar ve Mitoslar, (Çev: Aydın Arıtan-Kaan Ökten), Arıtan Yay., İstanbul, 1990
- Erdem ve Mutluluk, ( Çev:Ayda Yörükan ), Türkiye İş Bankası Kültür Yay., V. Baskı, Ankara, 1999
* Gürol, Ender, Jung, Cem Yay., İstanbul, 1977
* Hall, Calvin.S, Freudyen Psikolojiye Giriş, (Çev:Ersan Devrim), Kaknüs Yay., I. Baskı, İstanbul, 1999
* Jung, Carl Gustave, Din ve Psikoloji, (Cengiz Şişman), İnsan Yay., II. Baskı, İstanbul, 1997
- Analitik Psikoloji, (Çev: Ender Gürol), Payel Yay., İstanbul, 1997
* Reuchilin, Maurice, Psikoloji Tarihi, (Çev: Tanju Gökçöl) İletişim Yay., İstanbul, 1997
* Reich, Wilhelm, Reich Freud'u Anlatıyor, (Çev: Bertan Onaran), Payel Yay., İstanbul 1981
* Schimmel, Annemarie, Dinler Tarihine Giriş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara, 1955
* Spiegelman, J.Marvin-Pir Vilayet Han-Fernandez Tasnim, Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, (Çev:Kemal Yazıcı- Ramazan Kutlu), İnsan Yay., II. Baskı, İstanbul, 1997

***************************

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://ask-cicegim.yetkinforum.net
 
Bilgi Kaynakları
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ıllılı.ıl.lı.. Ask Çiçegim Forum ..ıl.lı.ıllılı :: (¯`·.(¯`·.(¯`·. GiZEM DüNYASı .·´¯).·´¯).·´¯) :: Rüya Tabirleri-
Buraya geçin: